< Terug naar het overzicht

De voordelen van het 2-componentensysteem

· ·
Produktfoto Ramsauer 2-Komponenten-Kleber

De voordelen van 2-componentensystemen voor afdichting en verlijming zijn enerzijds de gecontroleerde, gelijkmatige en meestal snelle uitharding en anderzijds zijn voegafmetingen van meer dan 15 mm mogelijk.

2-componentenafdichtingskitten en -lijmen bestaan altijd uit twee delen. De twee componenten zijn in een bepaalde verhouding op elkaar afgestemd. Component A wordt gewoonlijk de basiskit of -lijm genoemd, component B de verharder. Alleen het gelijkmatig (homogeen) mengen van de twee componenten garandeert een perfecte uitharding! Slecht gemengde verbindingen reageren niet of onvoldoende.

2-komponentige Dicht- und Klebstoffe werden stets in zwei Teilen ausgeliefert. Dabei sind die beiden Komponenten mengenmäßig aufeinander abgestimmt. Komponente A wird meist als Grundmasse, Komponente B als Härter bezeichnet. Erst die gleichmäßige (homogene) Vermischung der beiden Komponenten gewährleistet eine perfekte Aushärtung! Schlecht vermischte Massen reagieren nicht bzw. unzureichend.