< Terug naar het overzicht

Recycling van PU schuimbussen

·
Portrait Andreas Pöllmann Ramsauer
Van Andreas Pöllmann
Foto van een bedrijfsbord in het PDR-gebouw

Oud wordt nieuw: PU schuimbussen recyclen

Om technische redenen is het niet mogelijk om een PU schuimbus volledig te legen. Er blijven resterende hoeveelheden vloeibaar prepolymeer en drijfgassen in de spuitbus achter. Deze stoffen kunnen weer in het productieproces worden teruggebracht. De stoffen gelden als schadelijk voor de gezondheid, waardoor ook PU schuimbussen als gevaarlijk afval beschouwd worden. PU schuimbussen mogen daarom niet in de grijze vuilnisbak, niet in de afvalcontainer voor verpakkingen van en met plastic, aluminium en metaal, niet in de container voor bouwafval en niet in straatcontainers terechtkomen. PDR Recycling GmbH + Co KG biedt een milieuvriendelijk alternatief voor een dure verwijdering van bijzonder afval. Het is een gemeenschappelijke onderneming van de toonaangevende Europese fabrikanten van PU schuimbussen, gevestigd in Thurnau, Noord-Beieren. Via een handig ophaalsysteem kan PDR de gebruikte PU schuimbussen op de Duitse markt verzamelen, naar Thurnau transporteren en recyclen.

Visualisierung Kartuschen-Recycling
Um die hohe Recyclingquote von mehr als 95% zu erreichen, verwertet PDR sowohl die Verpackung als auch die flüssigen Restinhaltsstoffe, damit Neues entstehen kann. 

De landelijke inzameling van gebruikte PU schuimbussen is mogelijk door de samenwerking met logistieke partners. Ook de Deutsche Post AG haalt retourdozen bij gebruikers op. Op die manier komen gebruikte PU schuimbussen uit alle delen van Duitsland bij de recyclingfabriek in Thurnau terecht. Voor de consument zijn hier geen extra kosten aan verbonden: de ophaalservice is in de verkoopprijs van de schuimbussen doorberekend. Professionals (bijvoorbeeld klusbedrijven, bouwbedrijven e.d.) verzamelen de gebruikte PU schuimbussen in de originele verpakking (retourdoos). Zodra de doos vol is, verwittigen ze PDR (binnen Duitsland per gratis fax (0800 7836737) of telefoon (0800 7836736)). PDR organiseert vervolgens de afhaling. De logistieke partner komt naar je bedrijf of zelfs naar de bouwplaats om de spuitbussen op te halen. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden voor een regelmatige ophaling op een vast tijdstip. De logistieke partner neemt dan enkele dagen van tevoren contact met je op om je de exacte ophaaldatum van de schuimbussen mee te delen. Doe-het-zelvers leveren spuitbussen in bij hun lokale inzamelpunt voor bijzonder afval of in de winkel, waar de bussen eveneens door de logistieke partners van PDR worden opgehaald.

Afvalverwijdering

Momenteel is recycling van gebruikte PU schuimbussen via PDR alleen in Duitsland mogelijk. In Oostenrijk wordt de afvalverwijdering door Altstoff Recycling Austria uitgevoerd.

Afvalverwijdering in Duitsland:
PDR Recycling GmbH + Co KG, Am alten Sägewerk 3, 95349 Thurnau, Duitsland
Tel: 0800 7836736, Web: www.pdr.de, Mail: info@pdr.de

Afvalverwijdering in Oostenrijk:
www.ara.at/d/partner/entsorgungspartnerverzeichnis.html

Gebruikte PU schuimbussen worden geretourneerd in de originele verkoopverpakking of in de retourverpakking met UN-code voor gevaarlijke stoffen. In een waswormschroef worden de metalen delen van de eerder mechanisch vermalen schuimbussen met 1-componentig PU schuim gereinigd. De gereinigde en gedroogde resten van aluminium en blik worden via een transportband opnieuw gesorteerd. Het op deze wijze teruggewonnen metaal wordt in een metaalsmelterij omgesmolten. Drukvaten worden gevuld met het product TRIGAS®, waarna de vaten aan de industrie worden verkocht. Hier wordt het product voor nieuwe aerosolproducten gebruikt.

Gesloten productiecyclus

In zijn recyclingfabriek in Thurnau exploiteert PDR een speciale faciliteit voor de recycling van gebruikte PU schuimbussen. Deze installatie, die wereldwijd uniek is, kan tot 4.000 schuimbussen per uur verwerken. Met de modernste technologie bereikt PDR een recyclingpercentage van meer dan 95 %, waarvan 80 % uit materiaal bestaat. Voor PU schuimbussen bestaat er dus een gesloten productiecyclus. De gesorteerde schuimbussen met 1-componentig PU schuim worden via een transportband naar de verwerkingsinstallatie getransporteerd, waar ze (zonder luchttoevoer) eerst mechanisch worden vermalen. De vloeibare inhoud en de metalen delen van de schuimbussen (aluminium of blik) vallen in een bad met oplosmiddelen. De metalen onderdelen worden door een waswormschroef uit het oplosmiddelbad getransporteerd en met behulp van sproeiers voorgewassen.
In een tweede wasfase worden ze nogmaals met een schoon oplosmiddel gereinigd. De schone metalen onderdelen met resten oplosmiddel komen vervolgens terecht in een droogwormschroef. De oplosmiddelresten worden verwijderd door verdampingsenergie toe te voeren. De gereinigde en droge metaaldelen gaan vervolgens door de uitlaatsluis en worden in aluminium- en blikcontainers gesorteerd. Het aldus verkregen metaal wordt omgesmolten in een metaalsmelterij.

Het mengsel van PU en oplosmiddel dat zich onder de vermaler bevindt, wordt via een filterstation naar de PU verwerkingsunit gevoerd, waar het oplosmiddel wordt verwijderd. Dit solventgehalte wordt wederom gebruikt voor het wassen van de metalen onderdelen. De teruggewonnen secundaire grondstof wordt in transportcontainers afgevuld en kan door de industrie hergebruikt worden. De drijfgassen die uit de PU schuimbussen vrijkomen, worden boven de vermaler afgezogen en naar een speciale installatie voor de herwinning van drijfgassen getransporteerd. Daarna worden de gassen in de aerosolindustrie voor speciale toepassingsbereiken gebruikt. Ook de kartonnen dozen worden hergebruikt of overhandigd aan een recycler.
Schuimbussen met 2-componentig PU schuim worden verwerkt in een afzonderlijke installatie die op soortgelijke wijze functioneert. De schuimbussen worden mechanisch geshredderd. Metaal wordt gescheiden van PU schuimresten, waarna het gereinigd en opnieuw gesorteerd wordt. Drijfgassen worden afgezogen en verwerkt. In schuimbussen met 2-componentig PU schuim blijven geen vloeibare resten polyerethaan achter, omdat het al tijdens het verwerkingsproces volledig in de schuimbussen uithardt. Deze uitgeharde resten PU schuim worden eveneens gescheiden en verzameld. Vervolgens worden ze gebruikt voor energieterugwinning.