Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij uw privacy beschermen en uw persoonsgebonden gegevens verwerken.

Als u uw privacyinstellingen wilt wijzigen (toestemming geven of intrekken), klikt u hier om uw instellingen te wijzigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens op onze website is:

Ramsauer GmbH & Co KG
Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
Österrike
Tel.: +436135 8205 0
E-mail: office@ramsauer.eu

Consent Management Tool

LEGALWEB.IO via KEY CDN

Op onze website gebruiken wij de Consent Management Tool van LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Oostenrijk. Dit programma plaatst een cookie op uw apparaat om de diensten op te slaan die u al dan niet hebt geselecteerd. Deze cookie krijgt geen gebruikersgerelateerde ID en slaat geen andere persoonlijke gegevens op. De gegevens worden maximaal 1095 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Het bewaren van deze gegevens vindt zijn grondslag in art. 165 lid 3 TKG 2021.

De Consent Management Tool wordt via de onderaannemende verwerker Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland geladen. Key CDN verzamelt uw IP-adres uitsluitend om de veiligheid van het datacenter te waarborgen. Er vindt geen gegevensdoorgifte plaats van uw IP-adres naar legalweb GmbH. De passende bescherming bij doorgifte van gegevens naar Zwitserland vindt plaats op grond van artikel 45 van de DSGVO in samenhang met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie C(2000) 2304.

Gegevensverwerking op uw eindapparaat

De hierna beschreven verwerkingen maken gebruik van technologieën zoals scripts, cookies, WebSQL, LocalStorage, session storage, ... . Deze technologieën slaan of lezen gegevens op uw eindapparaat deze uit.

Webhost

Platform SH

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Toezicht op de technische functie en ter verhoging van de operationele veiligheid van onze webserver, Levering en beschikbaarheid van de website en Anonimisering en het opstellen van statistieken. De wettelijke basis voor verwerking:een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkene (Art. 6 (1) f AVG). Legitieme belangen:sterk economisch belang bij een veilige en functionerende werking van de technische systemen. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverwerker Platform.sh GmbH, Marienstr. 90, 50825 Köln, Duitsland.

Serverlogbestanden

Verbindingsgegevens worden verwerkt om na te gaan of alles technisch goed functioneert en om de operationele veiligheid van onze webhost te verhogen. De verwerking duurt maximaal 30 dagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de absolute technische noodzaak van een serverlogbestand als basisdatabank voor foutenanalyse en voor veiligheidsmaatregelen in het kader van de door uw aanmelding uitdrukkelijk aangevraagde dienst "Website" zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021.

Content Delivery Network

Key CDN

Bij toegang tot sommige subdiensten van onze website worden aanvullende persoonlijke gegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Levering en beschikbaarheid van de website. De wettelijke basis voor verwerking:een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkene (Art. 6 (1) f AVG). Legitieme belangen:sterk economisch belang bij een veilige en functionerende werking van de technische systemen. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverwerker proinity LLC, Färberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Zwitserland. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar Zwitserland op basis van Art. 45 AVG in combinatie met het adequaatheidsbesluit C(2000) 2304 van de Europese Commissie.

Tag Manager

Google Tag Manager

Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie). Doel van verwerking: Activering, besturing en beheer van andere diensten op onze website. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: als gezamenlijke verantwoordelijken voor Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google LLC

Webanalyse

Google Analytics

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: technische verbindingsgegevens van de servertoegang (IP-adres, datum, tijd, opgevraagde pagina, browserinformatie)Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Anonimisering en het opstellen van statistieken, Onderzoek naar gebruikersgedrag en optimalisatie van inhoud. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Google LLC is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google LLC

Remarketing

Google GTag (Analytics/Ads)

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, Analyse van het effect van online marketing maatregelen en Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Iraland. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Google Ireland Limited is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google Ireland Limited

Google AdSense

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van deze website. Verwerkte gegevenscategorieën: Gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, Analyse van het effect van online marketing maatregelen en Selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd met behulp van real-time bieden op basis van gebruikersgedrag. De wettelijke basis voor verwerking:Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Iraland. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar Google Ireland Limited is Uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit kan ook betekenen dat persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De gegevens worden overgedragen naar de VS op basis van Art. 45 GDPR in combinatie met de adequaatheidsbeslissing C(2023) 4745 van de Europese Commissie, aangezien de gegevensontvanger zich heeft verplicht om te voldoen aan de gegevensverwerkingsprincipes van het Data Privacy Framework (DPF). Informatie over het DPF-lidmaatschap van Google Ireland Limited

Webshop

Wij bieden u de mogelijkheid om producten rechtstreeks via onze webshop te kopen. In de webshop worden de door u ingevoerde gegevens alsmede gegevens over door u geselecteerde producten door de verantwoordelijke verwerker verwerkt om u een aanbieding te doen, een overeenkomst met u te sluiten, de overeenkomst uit te voeren , van de verzending van onze producten alsmede om eventueel nakomende contractuele verplichtingen te voldoen, die voorafgaan aan het sluiten van de overeenkomst op basis van de door u geïnitieerde voorcontractuele relatie, en na het sluiten van de overeenkomst op basis van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

Indien de aankoop van onze producten heeft plaatsgevonden via een reeds bestaande klantenaccount of als er een klantenaccount is aangemaakt om de aankoop af te wikkelen, worden uw persoonsgegevens verwerkt totdat uw klantenaccount wordt verwijderd.

Voor klanten die onze producten via een profiel als gast (gastprofiel zonder account) hebben aangeschaft, geldt dat hun persoonsgegevens worden verwerkt tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

De verdere verwerking van hun gegevens met het oog op direct marketing in vormen waarvoor geen toestemming is vereist, zoals de geadresseerde verzending per post van reclame, vindt plaats totdat hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter nodig om de overeenkomst te kunnen sluiten. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten.

>Winkelmanden van niet-geregistreerde gebruikers worden na maximaal 14 dagen verwijderd. De gebruikersaccounts van geregistreerde gebruikers blijven bestaan totdat de account door de gebruiker wordt verwijderd. Contractuele gegevens worden verwerkt tot het moment waarop de verjaringstermijn van eventuele nakomende contractuele verplichtingen verstrijkt.

Klanten kunnen onze producten ook als gast (gastprofiel) kopen. Hun persoonsgegevens worden verwerkt totdat de termijn van de wettelijke bewaarplicht is verstreken.

Betalingen worden als volgt afgewikkeld:

via bankoverschrijving: de betalingsgegevens worden doorgestuurd naar onze bankinstelling

Dienst: Hobex
Exploitant: hobex AG, Josef-Brandstätter-Straße 2b, 5020 Salzburg, Österrike.

Na uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de dienst , , , ten behoeve van een foutenanalyse en een statistische evaluatie van onze website. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen onmiddellijke gevolgen voor het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens zal het voor ons moeilijker zijn de website verder te ontwikkelen. Uw toestemming kunt u ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen.

Wij staan de dienst toe om gegevens van de verbinding, uw webbrowser en de geraadpleegde inhoud te verzamelen, alsmede om analysesoftware te gebruiken en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld. Wij ontvangen de anonieme gegevens uitsluitend in de vorm van statistieken. Wij gebruiken deze statistieken slechts ter evaluatie om fouten te verhelpen en onze website te verbeteren. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming zoals bedoeld in art. 165 lid 3 TKG 2021 (Oostenrijkse Wet op de telecommunicatie, Telekommunikationsgesetz).

Voor de verzending van onze producten maken wij gebruik van:

DPD

Voor de verzending van bestellingen verwerken wij persoonsgegevens. Verwerkte gegevenscategorieën: Contactgegevens zoals naam en e-mailadrespostadres. Doel van verwerking: nakoming van overeenkomsten. De wettelijke basis voor verwerking:de noodzaak om een overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen op uw verzoek (Artikel 6 (1) b AVG). Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar DPD Deutschland GmbH is de noodzaak om een overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen op uw verzoek (Artikel 6 (1) b AVG).

GLS

Voor de verzending van bestellingen verwerken wij persoonsgegevens. Verwerkte gegevenscategorieën: Contactgegevens zoals naam en e-mailadrespostadres. Doel van verwerking: nakoming van overeenkomsten. De wettelijke basis voor verwerking:de noodzaak om een overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen op uw verzoek (Artikel 6 (1) b AVG). Gegevens worden verzonden: aan de gegevensverantwoordelijke General Logistics Systems Austria GmbH, Traunuferstraße 105a, 4052 Ansfelden, Österrike. De wettelijke basis voor gegevensoverdracht naar General Logistics Systems Austria GmbH is de noodzaak om een overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen op uw verzoek (Artikel 6 (1) b AVG).

Contactformulier

Op onze website kunt u via een contactformulier rechtstreeks contact met ons opnemen. Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag op basis van de door u met de verzending van het formulier verleende toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO, totdat deze toestemming wordt herroepen. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw gegevens niet verstrekt, betekent dit alleen dat uw verzoek niet wordt verzonden en wij het niet kunnen verwerken.

Registratieformulier

Op onze website kunt u een registratie aanmaken. Als u de registratie verzendt, verwerken wij de in het registratieformulier verstrekte gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b van de DSGVO om de met de registratie gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt voor de duur van de overeenkomst. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen gegevens verstrekt, is registratie niet mogelijk. Er worden geen gegevens aan derden gestuurd.

Recht van bezwaar

Als de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een rechtmatig belang gebeurt, heeft u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij er van onze kant dwingende legitieme gronden voor verwerking bestaan, zal de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag worden stopgezet. U hebt ook het recht bezwaar te maken als uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing worden verwerkt. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer voor direct marketing verwerkt. De rechtmatigheid van de verwerkte gegevens wordt door het bezwaar niet aangetast.

Recht van herroeping

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen. U kunt uw toestemming ongedaan maken door privacy-instellingen te wijzigen. Als u toestemming geeft om elektronische reclame te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door (in het betreffende bericht) op de link unsubscribe (afmelden) te klikken. Voor zover er van geen andere rechtsgrond sprake is, wordt de verwerking van uw gegevens stopgezet. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die bestond voordat bezwaar werd gemaakt, blijft onverminderd.

Overige rechten van betrokkenen

U hebt ook het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag vormt te voor de verwerking van uw persoonsgegevens of van een met u gesloten contract, hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (autoriteit persoonsgegevens). Meer informatie over de toezichthoudende instanties in Europa vindt u hier.