< Terug naar het overzicht

Lijmen op juiste wijze verwerken.

Portrait Peter Müller Ramsauer
Van Peter Müller

Wandspiegels of vloertegels - lijm houdt hout, stof of keramiek permanent op hun plaats. Vergeleken met andere soorten verbindingen is het voordeel van lijmen dat je verschillende materialen perfect met elkaar kunt verbinden. Daarvoor heb je niet alleen de juiste lijm nodig. Het is ook belangrijk dat je de lijm vakkundig aanbrengt. Hieronder geven we je een paar tips en laten je zien hoe je te werk moet gaan.

De juiste lijm kiezen

Montagelijmen, universele lijmen, secondelijmen enzovoort - er bestaan vele verschillende soorten lijm. Bij de keuze van het juiste product moet je rekening houden met het soort belasting (temperatuur, beweging, vochtigheid enz.), de te verlijmen materialen en het type verlijming.

Lijmen zijn verkrijgbaar in worsten en kokers als 1-componentenlijm of in speciale kokers als 2-componentenlijm. Deze kunnen worden onderverdeeld in fysiek uithardende en chemisch uithardende producten. 

Lijmen met fysische reacties harden uit door een fysisch proces, zoals uitharding door afkoeling, verdamping van oplosmiddelen of uitharding door gelvorming. Ze vereisen geen extra component voor de uitharding en zijn daarom verkrijgbaar als 1-componentenlijm. Deze lijmen zijn bijzonder gemakkelijk te verwerken en zorgen voor een snelle bevestiging van verschillende materialen. Daarom worden lijmen met fysische reacties gebruikt voor veel verschillende toepassingen. 

Bij lijmen met chemische reacties ontstaat de hechting door een chemische reactie. 1-componentenlijmen reageren meestal met de omgevingslucht. Bij 2-componentenlijmen zitten de componenten die voor het chemische proces nodig zijn in twee aparte kokers. Door de chemische verbindingen hechten deze lijmen niet alleen bijzonder goed maar ook buitengewoon snel. Daarom is het des te belangrijker dat je precies werkt. Vooral bij 2-componentenlijmen moet je erop letten dat de componenten goed worden gemengd, zodat de volledige kleefkracht kan worden bereikt. Lijmen met chemische reacties zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen. Door de snelle hechting zijn deze lijmen bijvoorbeeld ideaal voor het bevestigen van spiegels. Daarnaast worden chemisch uithardende lijmen ook gebruikt voor tal van speciale werkzaamheden op bouwplaatsen en in de industriële sector.

De juiste verwerking van lijmen

Welke lijm je ook voor je project of klus gebruikt: precies werken is de belangrijkste voorwaarde voor een perfect resultaat. Daarom moet je een paar belangrijke stappen volgen.

01 Oppervlak voorbereiden

De te verlijmen materialen moeten droog zijn en vrij van stof, vet, olie en oplosmiddelen. Voor sommige oppervlakken is een adhesiebevorderaar nodig. In het technische informatieblad van onze lijmen vind je hiervoor een tabel. Breng de primer aan op het onderdeel dat slechter hecht.

02 Lijm aanbrengen

Afhankelijk van de klussoort wordt de lijm over het hele oppervlak verdeeld en uitgestreken of het wordt streepsgewijs aangebracht. Op kleine oppervlakken, zoals tegels, kan de lijm over de hele tegel worden verdeeld. Op grotere oppervlakken, zoals spiegels, moet de lijm streepsgewijs worden aangebracht. Hierdoor kan de luchtvochtigheid tussen de slierten circuleren. Dit maakt een gelijkmatige uitharding mogelijk.

03 Onderdelen met een montagehulp vastklemmen

Zelfs bij lijmen met een onmiddellijke beginhechting is het nodig om de te verlijmen onderdelen met een montagehulp te fixeren tot de lijm volledig is uitgehard.

04 Droogtijd in de gaten houden

Neem de informatie op de betreffende lijm in acht. De onderdelen moeten net zo lang gefixeerd blijven tot de minimale uithardingstijd is bereikt. Pas dan mag het onderdeel verder worden bewerkt.

Portrait Peter Müller Ramsauer
Van Peter Müller