< Terug naar het overzicht

Dit gaat schuil achter het EMICODE-keurmerk

Portrait Julia Pitzer Ramsauer
Van Julia Pitzer
Visualisatie van het EMICODE-keurmerk "zeer lage emissie"

EMICODE is een keurmerksysteem dat bouwproducten vergelijkt en beoordeelt op basis van hun emissiegedrag. Dit omvat afdichtingskitten, vulkitten, lijmen en plaktapes. Het desbetreffende milieukeurmerk wordt sinds 1997 toegekend door de Gemeinschaft emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV). Inmiddels zijn ongeveer 10.000 producten getest en gecertificeerd.

Deze testprocedure heeft vooral betrekking op zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOS) zoals formaldehyde. Deze kunnen uit het bouwmateriaal ontsnappen en in ruimtes terechtkomen. Daarbij kunnen hogere concentraties tot gezondheidsklachten leiden. Daarom moet voor het binnenmilieu gebruikgemaakt worden van lijmen en afdichtingskitten met een lage emissiewaarde. Het keurmerk biedt klussers en professionals dus een oriëntatiemiddel bij de keuze van het juiste materiaal.

De keurmerkklassen

Om een EMICODE-keurmerk te verkrijgen, moeten fabrikanten hun producten laten analyseren door erkende testinstituten. De geteste bouwproducten kunnen vervolgens op basis van specifieke meetgegevens in drie categorieën worden ingedeeld.

 

EMICODE®

EC1 PLUS

Het EMICODE®-keurmerk EC1 PLUS is de topklasse. Het wordt toegekend aan bouwmaterialen waarvan de emissies in het nauwelijks meetbare bereik liggen - minder dan 750 μg/m³.

EMICODE®

EC1

Aan zeer emissiearme materialen wordt de EMICODE® EC1 toegekend. De gemeten waarden zijn lager dan 1.000 μg/m³. Volgens GEV voldoen de producten in deze klasse aan bijzonder hoge milieu- en gezondheidseisen.

EMICODE®

EC2

EMICODE® EC2 wordt toegekend aan emissiearme bouwproducten met een verontreinigingsniveau van minder dan 3.000 μg/m³.

Ramsauer-producten met EMICODE-keurmerk

Bij Ramsauer zijn uiteraard ook lijmen en afdichtingskitten verkrijgbaar die een EMICODE-keurmerk bezitten. Bijgevolg verbindt het bedrijf zich ertoe geteste producten van hoge kwaliteit op de markt te brengen. In totaal zijn 32 Ramsauer-producten voorzien van EC1 PLUS-labels. Vier producten voldoen aan de vereisten van Emicode EC1.

 

 

(Bron: GEV, 2022)

Portrait Julia Pitzer Ramsauer
Van Julia Pitzer