< Terug naar het overzicht

PU schuim goed verwerken.

Portrait Andreas Pöllmann Ramsauer
Van Andreas Pöllmann

Of het nu wordt gebruikt door hobbyklussers of vakmensen in de bouw - PU schuim is een praktisch montagehulpmiddel voor veel verschillende toepassingen. Het wordt niet alleen gebruikt voor het vullen van holtes, maar ook voor het verlijmen van trappen, het afdichten van raam- en deurkozijnen of voor isolatiedoeleinden.

PU schuim - ook wel bouwschuim of montageschuim genoemd - bestaat voornamelijk uit polyurethaan. Vanwege de zeer korte droogtijd is het heel populair. Het kan ook worden bepleisterd en overgeschilderd. Andere voordelen zijn de bijzondere weerstand en de zeer goede hechting aan absorberende materialen, waardoor het vaak wordt gebruikt in de boven- en ondergrondse bouw, maar ook in de interieurbouw. In principe kan een verschil worden gemaakt tussen 1-componentenschuim (1-componentig PU schuim) en 2-componentenschuim (2-componentig PU schuim).

Close-up van groen PU schuim dat een medewerker van Ramsauer uit een koker op een ondergrond spuit.

1-componentig PU schuim verwerken

1-componentig PU schuim bestaat uit slechts één component en is bijzonder simpel in gebruik: gewoon schudden en beginnen met schuimen. Het vloeibare polyurethaanmengsel hardt door contact met vocht uit, zonder dat hiervoor een tweede component, een verharder, nodig is. Het bouwschuim kan worden aangebracht met een buisje of een NBS-pistool.

1-componentig PU schuim op juiste wijze gebruiken
De afbeelding toont een holte in de muur die wordt schoongemaakt en bevochtigd met de afgebeelde spuitfles, ter voorbereiding op de verwerking van het schuim.

Ondergrond voorbereiden

De ondergrond moet schoon, vast en vrij van stof en vet zijn. Aangrenzende oppervlakken moet je vooraf bedekken. Let erop dat je de ondergrond alleen spaarzaam bevochtigt. Bij de montage moeten alle onderdelen volgens de instructies worden uitgelijnd, vastgeklemd en vastgeschroefd.

De tekening laat zien hoe de bus met PU schuim van Ramsauer geschud moet worden.

Koker schudden

Schud de koker goed voor gebruik (ook na werkonderbrekingen)! De temperatuur van de kokers moet tussen 15 °C en 25 °C zijn. De buitentemperatuur moet tussen 5 °C en 35 °C liggen.

De tekening laat zien hoe de bus met PU schuim aan een adapter wordt geschroefd voor verder gebruik.

Adapter erop schroeven

Haal de dop eraf en draai de adapter op het ventiel. Houd de koker op z'n kop met het ventiel naar beneden en begin met schuimen.

De tekening laat zien hoe de bus met PU schuim opgespoten en gedoseerd moet worden. Hierbij moet het ventiel naar beneden gericht zijn.

Voor een goede dosering zorgen

Ga zuinig met het product om! Het PU schuim dijt ongeveer twee tot drie keer uit. Het ventiel gaat open door met je vinger op de adapter te drukken. Zo regel je de hoeveelheid schuim.

De tekening laat zien hoe het opgedroogde PU schuim met behulp van een cuttermes wordt gecorrigeerd.

Wat doen nadat het schuim is aangebracht

Het PU schuim hardt uit door de lucht- en de omgevingsvochtigheid. Snij of smeer het schuim niet uit wanneer het vers is. Het verspreidt zich vanzelf en vult de holtes. Nadat het schuim is uitgehard, kun je correcties aanbrengen.

De tekening toont een bus PU schuim met een speciale adapter die voorkomt dat het resterende PU schuim uitdroogt.

Koker afsluiten

Als 1-componentige PU schuimen van Ramsauer niet volledig opgebruikt zijn, kan het buisje door middel van de speciale adapter worden afgesloten, zonder te plakken.

1-componentig PU schuim op juiste wijze gebruiken

2-componentig PU schuim verwerken

Waar een snelle, gecontroleerde en vochtonafhankelijke uitharding vereist is - zoals bij de installatie van deurkozijnen - worden vooral 2-componentige PU schuimen gebruikt. Het schuim hardt sneller, steviger en gelijkmatiger uit zonder vocht. Vanwege de extreme hechting vereist de verwerking een bijzondere precisie:

De tekening toont een holle ruimte met gemonteerd element en een spuitfles. Het hele beeld is doorgestreept en geeft de demontage van alle elementen aan.

Ondergrond voorbereiden

Ook hier is het van belang dat de ondergrond schoon en vast is en vrij van vet en stof. Bedek de aangrenzende oppervlakken goed. Alle te monteren elementen moeten worden uitgelijnd, vastgeklemd en vastgeschroefd volgens de instructies. Bevochtig de ondergrond NIET!

De tekening geeft aan hoe de bus met PU schuim klaar voor gebruik gemaakt wordt, door de onderkant van de bus vier hele slagen in de richting van de pijl te draaien.

Koker voorbereiden

De temperatuur van de koker moet tussen 10 °C en 25 °C liggen. Bij een temperatuur van meer dan 25 °C bestaat gevaar voor barsten door de reactiewarmte - in dat geval mag je de koker niet gebruiken! Verwijder de dop, schroef de adapter erop. Draai het vleugeltje aan de onderkant van de bus vier hele slagen in de richting van de pijl tot je niet meer verder kunt draaien. Vervolgens is de koker klaar voor gebruik.

De tekening laat zien hoe de bus met PU schuim geschud moet worden met het ventiel naar beneden.

Koker schudden

Belangrijk: schud de koker meteen ten minste 20 keer krachtig met het ventiel naar beneden - zodat beide componenten zich gaan mengen. Doe dit vaker als het koud is. Als je een licht rammelend geluid hoort, betekent dit dat de binnenste container met de verharder open is gegaan. Laat het schuim na het schudden 30 seconden rusten, schud nogmaals en breng het schuim aan.

De tekening toont het aanbrengen van PU schuim in een holle ruimte. De bus wordt met het ventiel naar beneden gericht vastgehouden.

Schuim aanbrengen

Houd de koker met het ventiel naar beneden gericht. Het schuim krijgt een uniforme kleur als het goed wordt gemengd. Schud zo nodig nogmaals krachtig.

De tekening toont een klok. De acht geel ingekleurde minuten geven de verwerkingstijd van de bus aan.

Snel verwerken

De koker moet binnen ca. acht minuten volledig leeg zijn.

De afbeelding toont het opgespoten gele PU schuim, dat na uitharding met een cuttermes gecorrigeerd kan worden.

Wat doen nadat het schuim is aangebracht

Snij of smeer het schuim niet uit wanneer het vers is, het verspreidt zich vanzelf en vult de holtes. Nadat het schuim is uitgehard (ca. 20 min.) kunnen correcties worden aangebracht. Het schuim is na ongeveer twee uur volledig belastbaar.

Portrait Andreas Pöllmann Ramsauer
Van Andreas Pöllmann